Metody pracy

 

 

Nauka poprzez zabawę

 

W trakcie terapii logopedycznej stosuję różne metody, które są dostosowane do umiejętności i możliwości dziecka. Najważniejszym celem jest poprawna wymowa, lecz wykorzystywane ćwiczenia służą również poszerzaniu świadomości językowej dzieci, ćwiczeniu koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci, logicznego myślenia, nauki czytania oraz ćwiczeniu motoryki małej i dużej. Nauka wymowy jest prowadzona w formie zabawowej: gry logopedyczne, zabawy ruchowe, ćwiczenia słuchowe i dźwiękowe pomagają w przyjemny dla dziecka sposób przyswoić „trudne głoski”.

Spośród poszczególnych rodzajów ćwiczeń, które są wykorzystywane w terapii logopedycznej, można wymienić:

 • demonstrację i wyjaśnienie prawidłowego ułożenia narządów artykulacyjnych;

 • uczulanie miejsc artykulacji;

 • gesty wizualizacyjne;

 • mechaniczne ułożenie narządów artykulacyjnych;

 • wykorzystanie czynności fizjologicznych do wywoływania głosek (wibracji warg, dmuchanie);

 • ćwiczenia artykulacyjne;

 • ćwiczenia fonacyjne;

 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne („gimnastyka buzi i języka”);

 • ćwiczenia słuchu fonemowego;

 • ćwiczenia oddechowe.

 

 

 

 

 

Metoda Krakowska

 

W przypadku dzieci z zaburzoną komunikacją językową proponuję podjęcie terapii metodą krakowską, opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską. Polega ona na stymulacji rozwoju intelektualnego dziecka, przez co równomiernie rozwijają się różne funkcje poznawcze, w tym – mówienie i rozumienie mowy.
Poniżej znajdują się konieczne do spełnienia podczas terapii wytyczne (źródło: szkolakrakowska.pl):

 1. Terapia słuchowa – program „Słucham i uczę się mówić”.

 2. Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych lub Manualnego Torowania Głosek (u dzieci nie naśladujących mowy).

 3. Terapia funkcji wzrokowych (między innymi: koncentrowanie wzroku na twarzach, obrazkach, identyfikowanie obrazków, analiza synteza wzrokowa na materiale tematycznym-konkretnym i atematycznym-symbolicznym).

 4. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie.

 5. Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika wydarzeń. 

 6. Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki.

 7. Stymulacja zabawy (od naśladowania elementów zabawy tematycznej do rozbudowanych sekwencji z użyciem języka w dialogach).

 8. Stymulacja lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów, wskazywanie relacji, naśladowanie symbolicznych, linearnych, sekwencyjnych wzorów z klocków).

 9. Terapia zachowań społecznych (stosowanie się do reguł, nawiązywanie kontaktu z dorosłymi, starszymi dziećmi i rówieśnikami).

 10. Stymulacja funkcji motorycznych (manualnych, planowania ruchu  i motoryki dużej).

 11. Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych (poznawanie smaków, zapachów i wrażeń dotykowych poprzez język).

 12. Stymulacja pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym).

 13. Ćwiczenia kategoryzacji (od kategorii prymarnych do językowo wyrażonych).

 14. Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.

 15. Ćwiczenia myślenia przez analogię.