O mnie

 

 

Wykształcenie

 

 • Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach na wydziale filologicznym (filologia polska o specjalizacji nauczycielskiej).

 • Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, broniąc pracy dyplomowej dotyczącej terapii rotacyzmu.

 • Ukończyła studia podyplomowe z neurologopedii.

Ukończone szkolenia:

 • Techniki terapeutyczne w pracy z osobami jąkającymi się;

 • Test SON-R 2,5 – 7. Badanie i interpretacja wyników; •

 • PECS – Poziom 1; • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz; •

 • Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna; •

 • Elementy metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część 1 i 2.

 •  Uprawnienia do wykorzystywania narzędzia diagnostycznego KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego;

 • Uczestnictwo w kreatywnych warsztatach logopedycznych terapii głoski [S]: projektowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy dydaktycznych;

 • Uczestnictwo w kreatywnych warsztatach logopedycznych terapii głoski [SZ]: projektowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy dydaktycznych;

 • KOLD - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka.

 

Szkolenia - Metoda Krakowska:

 • Metoda Krakowska - certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej

 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania;

 • Terapia neurobiologiczna;

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu;

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją);

 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych.

 

 

 

Doświadczenie

 

 • Prowadziła zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej nr 5 w Tarnowskich Górach,

 • zajęcia z nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną w Domowym Przedszkolu w Tarnowskich Górach,

 • zajęcia logopedyczne w Niepublicznym Przedszkolu im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Miasteczku Śląskim, Bajkowym Zameczku w Tarnowskich Górach.

 • Obecnie: prowadzi zajęcia neurologopedyczne w Uniwersytecie Przedszkolaka oraz w gabinecie w Tarnowskich Górach.

gallery/20840317_1836982599666695_1994562931_n