Poradnik logopedyczny

gallery/1

 

 
 
 
Kim jest logopeda?

 

Logopeda jest terapeutą, który kształtuje prawidłową wymowę, usuwa wady wymowy oraz prowadzi naukę mowy (w przypadku jej braku) u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Logopeda zajmuje się:

  • profilaktyką wad wymowy, m.in. prowadząc grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne i logorytmiczne w przedszkolach;
  • przeprowadzaniem przesiewowych badań logopedycznych;
  • terapią wad wymowy dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • terapią zaburzeń mowy;
  • terapią zaburzeń głosu;
  • terapią zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia);
  • terapią karmienia i połykania.

W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających narządy artykulacyjne, percepcję wzrokową, percepcję słuchową, orientację przestrzenną oraz motorykę dużą i małą. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.