Poradnik logopedyczny

gallery/1

 

 

 

 
 

Jak przebiega prawidłowy rozwój mowy dziecka?

 

Rozwój mowy rozpoczyna się już podczas życia płodowego, kiedy dziecko odbiera bodźce dźwiękowe z otoczenia

i rozpoznaje głos matki. Od pierwszych miesięcy życia noworodek porozumiewa się krzykiem i płaczem.

W drugim i trzecim miesiącu życia dziecko zaczyna  głużyć, a więc wydawać dźwięki typu: ga, aga, gha.

W szóstym miesiącu życia dziecko gaworzy, czyli wymawia ciągi sylabowe: ma-ma, ba-ba, ta-ta; w tym okresie doskonali umiejętność rozumienia, reaguje na ton głosu czy własne imię.

W pierwszym roku życia wymawia kilka prostych słów z najbliższego otoczenia.

W drugim roku gwałtownie rozwija się słownik, pojawiają się określenia przedmiotów i postaci, nazwy zwierząt, czynności oraz onomatopeje związane z dźwiękami otoczenia. Pod koniec tego okresu dziecko buduje już pierwsze, krótkie zdania.

W kolejnych latach dziecko rozwija ilość oraz jakość swojego słownika.

 

Można zauważyć, że poszczególne głoski pojawiają się w następujący sposób:

Trzylatek posługuje się w mowie głoskami: p, b, m, w, f, t, d, ch, ń, k, g, l, ś, ź, ć, dź;

Czterolatek rozszerza zasób głosek o:  s, z, c, dz;

Pięciolatek dodatkowo wymawia sz, ż, cz, dż oraz r;

Sześciolatek konstruuje wypowiedzi poprawne gramatycznie z właściwym artykułowaniem wymienionych głosek.

 

Warto pamiętać jednak  o tym, że każde dziecko rozwija się indywidualnie – niektóre dzieci zaczynają artykułować dźwięki trochę wcześniej, inne trochę później. W razie wątpliwości lub obawy, zawsze warto skonsultować się

z logopedą.