Terapia logopedyczna

Logopeda, neurologopeda mgr Karolina Spałek. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy. Zajęcia z wczesnej nauki czytania.

NOWOŚĆ! Badanie zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

Od grudnia 2023 roku prowadzimy badania w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) z wykorzystaniem narzędzia NEUROFLOW. Przetwarzanie słuchowe często określane jest jako słuch centralny, a trudności z nim występujące jako zaburzenia słuchu centralnego (CAPD).

Badanie obejmuje wywiad, ocenę czułości słuchu dziecka oraz ocenę wyższych funkcji słuchowych. W oparciu o zebrane informacje i wyniki badania zostanie przygotowany raport, który zostanie omówiony z rodzicem. W oparciu o zdobyte informacje wspólnie wybierzemy plan działania dla dziecka, aby wesprzeć je w trudnościach słuchowych. Badanie dedykujemy dzieciom od 4 roku życia.

Jakie trudności przejawiają dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego?

  • skupienie uwagi
  • trudności w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
  • kłopoty z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
  • kłopoty z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
  • dziecko prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
  • dziecko często sprawia wrażenie nieobecnego
  • w historii pojawiają się przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub ostre zapalenia ucha, dziecko miało przerośnięty migdałek gardłowy.

    Jeśli obserwujesz u swojego dziecka trudności w tych obszarach, warto sprawdzić, czy ich przyczyną nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, ADHD lub utrzymującymi się problemami logopedycznymi, to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Cena badania diagnostycznego Neuroflow: do końca stycznia 2024 roku cena promocyjna: 250 zł

Od lutego 2024 roku: 350 zł

Zapraszamy do zapisów przez formularz zgłoszeniowy.

NOWOŚĆ! Badanie zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Przewiń na górę