Terapia logopedyczna

Logopeda, neurologopeda mgr Karolina Spałek. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy. Zajęcia z wczesnej nauki czytania.

Jak przebiega prawidłowy rozwój mowy dziecka?- Poradnik logopedyczny

Rozwój mowy rozpoczyna się już podczas życia płodowego, kiedy dziecko odbiera bodźce dźwiękowe z otoczenia i rozpoznaje głos matki. Od pierwszych miesięcy życia noworodek porozumiewa się krzykiem i płaczem.
W drugim i trzecim miesiącu życia dziecko zaczyna głużyć, a więc wydawać dźwięki typu: ga, aga, gha.
W szóstym miesiącu życia dziecko gaworzy, czyli wymawia ciągi sylabowe: ma-ma, ba-ba, ta-ta; w tym okresie doskonali umiejętność rozumienia, reaguje na ton głosu czy własne imię.
W pierwszym roku życia wymawia kilka prostych słów z najbliższego otoczenia.
W drugim roku gwałtownie rozwija się słownik, pojawiają się określenia przedmiotów i postaci, nazwy zwierząt, czynności oraz onomatopeje związane z dźwiękami otoczenia. Pod koniec tego okresu dziecko buduje już pierwsze, krótkie zdania.
W kolejnych latach dziecko rozwija ilość oraz jakość swojego słownika.

Można zauważyć, że poszczególne głoski pojawiają się w następujący sposób:
Trzylatek posługuje się w mowie głoskami: p, b, m, w, f, t, d, ch, ń, k, g, l, ś, ź, ć, dź;
Czterolatek rozszerza zasób głosek o: s, z, c, dz;
Pięciolatek dodatkowo wymawia sz, ż, cz, dż oraz r;
Sześciolatek konstruuje wypowiedzi poprawne gramatycznie z właściwym artykułowaniem wymienionych głosek.

Warto pamiętać jednak o tym, że każde dziecko rozwija się indywidualnie – niektóre dzieci zaczynają wymawiać dźwięki trochę wcześniej, inne trochę później. W razie wątpliwości lub obawy, zawsze warto skonsultować się z logopedą.

Przewiń na górę