Terapia logopedyczna

Logopeda, neurologopeda mgr Karolina Spałek. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy. Zajęcia z wczesnej nauki czytania.

Kto może uczestniczyć w zajęciach logopedycznych i terapii logopedycznej? – Poradnik logopedyczny

Zajęcia logopedyczne (terapia logopedyczna) to ćwiczenia indywidualnie dostosowywane do potrzeb dzieci, młodzieży lub dorosłego. Ich celem jest terapia zaburzeń mowy i wad wymowy poprzez dobranie odpowiednich ćwiczeń, wywołanie prawidłowo brzmiącej głoski, utrwalenie jej w sylabach i wyrazach oraz automatyzację w mowie codziennej. W zajęciach mogą uczestniczyć  rodzice dzieci, aby – ucząc się – mogli prawidłowo utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych.

Zajęcia profilaktyczne są prowadzone w małych grupach i mają na celu zapobieganie pojawianiu się wad wymowy, łagodną korektę oraz utrwalanie prawidłowych wzorców. Wpływają również na jakość mowy dzieci – promują mowę wyraźną i zrozumiałą. Zajęcia takie obejmują gry i zabawy, elementy logorytmiki oraz konwersacji.

Dobrą alternatywą dla zajęć logopedycznych w gabinecie stacjonarnym są ćwiczenia logopedyczne online. Logopeda, łącząc się z dzieckiem lub dorosłym przez Internet, może wykonywać ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne, słuchowe. Może wspierać utrwalanie trudnych głosek, takich jak sz, ż, cz, dż lub r. Może rozwijać umiejętności opowiadania, rozumienia, a nawet prowadzić ćwiczenia wczesnej nauki czytania. Wykorzystywane są gry logopedyczne, pomoce logopedyczne oraz aplikacje logopedyczne.

Przewiń na górę