Terapia logopedyczna

Logopeda, neurologopeda mgr Karolina Spałek. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy. Zajęcia z wczesnej nauki czytania.

Jak można wspierać rozwój mowy dziecka w domu?

Terapia logopedyczna dziecka powinna być kontynuowana przez rodzica w domu. Dotyczy to przede wszystkim:

  • gimnastyki narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia, policzków;
  • utrwalania wywołanej na terapii głoski za pomocą materiału wyrazowo-obrazkowego;
  • subtelnej korekty wymowy w trakcie codziennych sytuacji komunikacyjnych;
  • swobodnej, lecz nadzorowanej przez rodzica zabawy z wykorzystaniem zasobu wyrazowego z określonymi głoskami.

Poza tym, rodzic może zachęcać dziecko do wzbogacania słownictwa i mówienia poprzez:

  • rozmowę;
  • czytanie na głos bajek i wierszyków;
  • uczenie dziecięcych wyliczanek i rymowanek;
  • śpiewanie piosenek.
Przewiń na górę