Ocena gotowości szkolnej – badanie testem KOGS

Od początku maja można umówić się na badanie testem gotowości szkolnej. Badanie dedykowane jest dzieciom, których rodzice zastanawiają się, czy ich dziecko jest gotowe na rozpoczęcie nauki w szkole i dotyczy zarówno siedmiolatków, jak i sześciolatków. Przeprowadzając diagnozę korzystamy z Kart Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS, standaryzowanego testu, którego wyniki odnosimy do obliczonych norm właściwych […]

Przewiń na górę