Terapia logopedyczna

Logopeda, neurologopeda mgr Karolina Spałek. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy. Zajęcia z wczesnej nauki czytania.

Diagnostyczne narzędzie standaryzowane – KORP

W gabinecie wykorzystywane są standaryzowane narzędzia diagnostyczne. Pozwalają one w sposób obiektywny ocenić rozwój dziecka. Uzyskane wyniki możemy odnieść do NORM ROZWOJOWYCH.

Normy rozwojowe zawarte w teście KORP pozwalają porównać badane dziecko z rówieśnikami, a tym samym wskazać jego mocne i słabe strony. Przyczyni się to do opracowania planu terapii, który pomoże dobrać właściwe ćwiczenia wspierające harmonijny rozwój dziecka.

KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO – KORP przeznaczone dla dzieci od 1 miesiąca życia aż do 10 roku życia. Badanie ocenia rozwój dziecka w sześciu sferach:
⭐️motoryka duża – rozwój ruchowy,
⭐️motoryka precyzyjna i lateralizacja,
⭐️spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
⭐️komunikowanie się i mowa,
⭐️emocje i relacje społeczne,
⭐️funkcje behawioralne.

Dodatkowo, w zależności od wieku, test sprawdza również umiejętności przedszkolne (dla dzieci w wieku od 3 do 6 r. ż.) oraz umiejętności szkolne (dla dzieci od 6 do 10 r. ż.).W naszym gabinecie badanie testem KORP dla dzieci poniżej drugiego roku życia przeprowadzane jest przez neurologopedę, a powyżej drugiego roku życia przez psychologa. Wyniki omawiane są w zespole specjalistów: psychologa, logopedy oraz pedagoga, a w razie potrzeby także rehabilitanta. Wszystko po to, aby jak najlepiej pomóc Twojemu dziecku.

Zapisz się na badanie testem KORP:

Diagnostyczne narzędzie standaryzowane – KORP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Przewiń na górę