Terapia logopedyczna

Logopeda, neurologopeda mgr Karolina Spałek. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy. Zajęcia z wczesnej nauki czytania.

Diagnostyczne narzędzie standaryzowane – KORP

W gabinecie wykorzystywane są standaryzowane narzędzia diagnostyczne. Pozwalają one w sposób obiektywny ocenić rozwój dziecka. Uzyskane wyniki możemy odnieść do NORM ROZWOJOWYCH. Normy rozwojowe zawarte w teście KORP pozwalają porównać badane dziecko z rówieśnikami, a tym samym wskazać jego mocne i słabe strony. Przyczyni się to do opracowania planu terapii, który pomoże dobrać właściwe ćwiczenia […]

Przewiń na górę